::  به نام خدا  ::              به پایگاه اینترنتی آموزشگاه زبان های خارجی مهر ایران ( واحد مرکزی کرمان )    خوش آمدید. 
 
ما اولین نیستیم ولی برآنیم که بهترین باشیم  
ورود ثبت

ورود به سایت

نام کاربری
رمز عبور *
مرا بیاد اور

ایجاد حساب کاربری

کادرهایی که ستاره دارد (*) باید تکمیل شوند.
نام
نام کاربری
رمز عبور *
تایید رمز عبور *
ایمیل *
تایید ایمیل *

Member Access

اصطلاحات سری دوم

افزودن عکس

آموزشگاه زبان های خارجی مهر ایران واحد کرمان (مرکزی)

اصطلاحات

*****

او مهربان/ نامهربان است.

He’s kind/ unkind

******

او متواضع/ متکبر است.

He’s down- to-earth (humble)/arrogant

******

او عاقل/ ابله است.

He’s wise/ a fool (foolish)

*****

او قاطع/ بی اراده است.

He’s decisive/ indecisive

*****

او روشنفکر/امّل است.

He’s intellectual/ fanatic

******

او مسئول/ غیر مسئول است.

He’s responsible/irresponsible

******

او خلاق/ فاقد خلاقیت است.

He’s creative/unimaginative

******

او خود خواه نیست/ خود خواه است.

He’s unselfish/ selfish

******

او آزاد اندیش/ کوته فکر است.

He’s broad-minded/ narrow- minded

******

او با سلیقه/ شلخته است.

He’s tidy(neat)/ messy(untidy)

******

او حس همکاری دارد/ حس همکاری ندارد.

He’s cooperative/uncooperative

******

او با ملاحظه/ بی ملاحظه است.

He’s considerate/inconsiderate

******

او قابل انعطاف/ لجباز است.

He’s flexible/stubborn

******

او یک آقای به تمام معنی است.

He’s a real gentleman

.

******

Alive and kicking

سرو مرو گنده، سالم و سر حال، چاق و چله

؟Lynn, how is your uncle

.He's alive and kicking

لین، عموت چطوره؟

سرو مرو گنده ست

******

Owe money right and left

به عالم و آدم بدهكار است.

*******

point taken

قبول، حق با توست

Ok, John , point taken

******

وقتی کسی به حرفت گوش نمیده و میخوای بگی که حواستو جمع کن میگی

Fix your attention

حواستو جمع کن

******

cup of tea

محبوب‌، سوگلى‌، دلپسند، پسند، (كار يا چيز) دلخواه‌

swimming is not his cup of tea

شنا را دوست‌ ندارد، اهل‌ شنا نيست‌.‏

writing is my cup of tea

نگارش‌ كار دلخواه‌ من‌ است‌.‏

******

Marriage contract

عقدنامه

******

that's just a guts feeling

این فقط یک احساس درونیه

******

Look round well first

اول جوانب را بسنج

******

A burnt child dreads the fire

مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد

******

Bread and point

کوزه گر از کوزه شکسته آب میخوره

******

To shake like a leaf

مثل بید لرزیدن

******

مُردن و زنده شدن / شرایط سختی را گذراندن

go to hell and back / been through hell and back

مثال:

I've been to hell and back over this court case

در این پرونده(قضایی/ دادگاه) مُردم و زنده شدم

مثل رفتن به جهنم و برگشتن بود

I went to hell and back

مردم و زنده شدم،

مثل رفتن به جهنم و برگشتن بود

آموزشگاه زبان های خارجی مهر ایران - واحد آموزش

****************************************

نظرات (6) کلیک ها: 2259

نظرات اخیر

  • مهمان - مریم

    مهر ایران برای من بهترین آموزشگاه زبان در شهر کرمان است
  • مهمان - نیما

    به نظر من مطالب خیلی خوب و جالبی گذاشته اید .لطفا همیشه از بهترین و مدرنترین مطالب انگلیسی در سایت بگذارید .
  • مهمان - امین

    عالی بود
نمایش سایر نظرات

اصطلاحات، سری اول

Not Hold Water

بي معني بودن. غير منطقي بودن. به عقل جور در نيامدن

**********************************

The Kiss Of Death

 فاتحه چيزي را خواندن

**********************************

Get The Hang Of Something

قلق چيزي را به دست آوردن. راه كاري را ياد گرفتن

 ********************************

Raise A Stink

الم شنگه به پا كردن. قشقرق راه انداختن

********************************

Get Off Someone's Back

دست از سر كسي برداشتن

********************************

Be Greek To One

قابل درك نبودن. سر در نياوردن

 *******************************

Dressed To The Teeth

با سليقه لباس پوشيدن

 ******************************

Not Have A Leg To Stand On

حتي يك دليل خوب براي ادعا نداشتن

*****************************

Out On A Limb

در موقعيت خطرناك قرار داشتن

******************************

Up One's Sleeve

آماده داشتن. زير سر داشتن

 ********************************

Fork Over

سلفيدن. رد كردن (پول)

**********************************

Eat One's Heart Out

حسودي كردن. دل كسي سوختن. غصه خوردن

 *******************************

Give Someone A Buzz

به كسي زنگ زدن. تلفن زدن

*********************************

The Salt On The Earth

آدم هاي نازنين. آدمهاي بي نظير

************************************

IN THE SAME BOAT

همدرد بودن

I am broke, can you lend me a couple of bucks?
Sorry I am at the same boat.

*********************************

TWIST ONE'S ARM

مجبور كردن. تحت فشار قرار دادن

 

Daddy won't buy me the car unless I twist his arm.

******************************

IN ONE'S BOOK

به عقيده شخص

In my book, you are the most generous person in the world!

************************************

 

STRAIGHT FROM THE HORSE'S MOUTH

از منبع موثق. از دهان خود شخص شنيدن. دست اول


I have heard straight from the horse's mouth that he is gonna be the next president of the company.

**************************************

 

JUMP DOWN SOMEONE'S THROAT

به كسي پريدن. از كسي به شدت عصباني شدن

Why do you jump down my throat before you listen to what I have to say?

 

**************************************

 

AT SIX AND SEVENS

سر در گم. هاج و واج. حيران و سرگردان

Henry was all at six and sevens since he lost his job.

**************************

GO FLY A KITE!

برو پي كارت! بزن به چاك!

Stop bothering me! Go fly a kite!

 **********************************

TOOT ONE'S OWN HORN

لاف زدن. منم منم كردن. از خود تعريف كردن

Richard's always tooting his own horn. All he does is to talk about how good he is.

 

**********************************

HANG IN THERE!

استقامت به خرج دادن. تاب آوردن. با اوضاع ساختن

I know things are pretty tough me. If you hang in there things will come out ok.

***********************************

HIT BELOW THE BELT

نامردي كردن. نارو زدن

I'll never do any business with Peter again. He really hits below the belt.

**********************************

LET THE CAT OUT OF THE BAG

رازي از دهان كسي پريدن. پته كسي را روي آب انداختن

Nobody was supposed to tell him about the surprise party, but my sister let the cat out of the bag.

***********************************

GET A KICK OUT OF SOMETHING

از چيزي كيف كردن. از چيزي حظ كردن

I always get a kick out of his jokes.

**************************************

COUGH UP

سلفيدن. اخ كردن

Come on man! Cough up the money you owe me!

************************************

TALK SOMEONE'S EAR OFF

با پر حرفي سر كسي را بردن

My grandmother talks my ear off whenever I see her.

***********************************

GO GREAT GUNS

حسابي رو به راه بودن. قبراق بودن

How's business Ted? It's going great guns!

**********************************

ALL THUMBS

دست و پا چلفتي. ناشي

Let me do the dishes myself, you're all thumbs.

**********************************

HAVE SOMEONE'S NUMBER

دست كسي را خواندن. از نيت كسي آگاه بودن

Joe has been so friendly to me recently. But I have his number. He just needs my money.

**************************************

LIKE A BULL IN A CHINA SHOP

دست و پا چلفتي. بي ملاحظه. بي فكر. بي احتياط

Each time you enter the room, you knock something down. You are really like a bull in a china shop!

 ****************************************

THE FAT IS IN THE FIRE

ديگه كار از كار گذشته. ديگه نميشه كاريش كرد. آب ريخته را نميشه جمع كرد

The fat's in the fire! There's 10 thousand $ missing from office safe.

**********************************************

HIT THE ROAD

راه افتادن. عازم سفر شدن

It's getting really late. Let's hit the road

***********************************************

JUMP OUT OF ONE'S SKIN

از ترس زهره ترك شدن. از ترس قالب تهي كردن

You really scared me. I nearly jumped out of my skin!

*******************************************

KICK IN THE PANTS

ترغيب. تشويق

All he needs is a kick in the pants to get him going.

******************************************

PAIN IN THE NECK

مايه دردسر. مايه عذاب. بلاي جان

There's something wrong with my car almost everyday. It's really become a pain in the neck!

 ******************************************

GET THE JUMP OF SOMEONE

پيش دستي كردن. روي دست كسي بلند شدن

No one has ever been able to get the jump on Margie in swimming.

 *******************************************

OFF THE RECORD

غير رسمي. محرمانه

The mayor emphasized that what he had said was off the record.

 ********************************************

MAKE A MOUNTAIN OUT OF A MOLEHILL

از كاه كوه ساختن. چيزي را گنده كردن

Don't let such a trivial thing bother you so much. You're just making a mountain out of a molehill.

*******************************************

You are not in the picture

 تو باغ نیستی

 ********************************

worm book

 خر خوان

 ********************************

a kick on the back

اردنگی

He was discharged with a kick in the back.

********************************

GET INTO HOT WATER

تو هچل افتادن. توي دردسر افتادن

I really get into hot water whenever I play hooky.

 *******************************

DOG-EAT-DOG

هر كي هر كي. ظالم بي رحم

It's pretty though to survive in this dog-eat-dog world.

 *******************************

GO COLD TURKEY

يك مرتبه عادتي را كنار گذاشتن. بي مقدمه اعتياد را ترك كردن

The doctor believes in that if he opium addict had gone cold turkey, he might have not survived

*******************************

SKELETON IN ONE'S CLOSET

راز شرم آور. نقطه ضعف

My father was once behind bars. That's our family's skeleton in the closet.

************************************

MONEY TALKS!

پول رو رو سنگ بذاري سنگ آب ميشه! پول حلال مشكلاته!‌پول حرف اول رو مي زنه!

ِDon't worry. I have a way of getting things done. Money talks!

***********************************

MIND ONE'S P'S AND Q'S

مواظب رفتار و زبان خود بودن. مودب بودن

You must mind your p's and q's at the reception tonight.

*************************************

Shake a leg

عجله كردن، جنبيدن

It's getting late. Come on, shake a leg!

 *****************************************

GO (Be)  BANANAS

از شدت خوشحالي يا عصبانيت ديوانه شدن

The children will go bananas when you tell them that trip is cancelled.

 ***************************************

GO INTO A NOSEDIVE

سريع افت كردن. مثل برق پايين آمدن. شديدا تنزل كردن

Oil prices are going into a nosedive.

****************************************

TAKE A RAIN CHECK

به وقت ديگري موكول كردن

I'm pretty busy on Friday, could I take a rain check on your invitation?

******************************************

GET AWAY CLEAN

از مجازات فرار كردن

After robbing the bank, the robbers spent off in a waiting car and got away clean.

 ******************************************

CATCH SOMEONE RED-HANDED

سر بزنگاه كسي را دستگير كردن. مچ كسي را گرفتن

The hoodlums were tempering with the public phone when the police arrived and caught them red-handed.

********************************************

CROSS MY HEART!

به جون خودم قسم مي خورم!

I didn't break the glass. Cross my heart!

 **********************************************

GET THE SHORT END OF THE STICK

كلاه سر كسي رفتن. به حق خود نرسيدن

Martin's very unhappy because he got the short end of the stick again.

**********************************************

BEAT ABOUT THE BUSH.

صغري كبري چيدن و طفره رفتن. حاشيه رفتن

Stop beating about the bush! Answer my question frankly!

 ********************************************

HIT THE NAIL ON THE HEAD

تو خال زدن. به هدف زدن. درست حدس زدن

I guess we need a lot of money to carry out the plan. You're absolutely right. You've hit the nail right on the head!

 ****************************************

LET SLEEPING DOGS LIE

 دنبال دردسر نگشتن. پا روي دم كسي نگذاشتن

Don't raise the issue again. It's almost forgotten. Let sleeping dogs lie.

 *************************************

DOG IN THE MANGER

آدم بخيل. ادم تنگ نظر

Kathryn never gives away anything she herself has no use for. She is such a dog in the manger.

************************************

WHEEL AND DEAL

ساخت و پاخت كردن. زد و بند كردن. گاوبندي كردن

You can't do any business in this town if you don't wheel and deal.

************************************

MONKEY BUSINESS

دوز و كلك. حقه بازي. مسخره بازي

Stop the monkey business. This is serious.

**************************************

GO DOWN THE DRAIN

به هدر رفتن. بر باد رفتن. نقش برآب شدن

 All the money I invested in that damned business went down the drain.

 **************************************

GET UP ON THE WRONG SIDE OF THE BED

از دنده چپ بلند شدن. عبوس بودن

Why are you so grouchy today? Did you get up on the wrong side of the bed?

****************************************

JUMP THE GUN

زودتر از وقت شروع كردن. قبل از موعد مقرر كاري را انجام دادن. عجله كردن

They were scheduled to be married in June, but they jumped the gun.

*************************************

MAKE A SPLASH

كولاك كردن. معركه كردن. غوغا كردن

She made quite a splash in literary with her first book.

 ***************************************

GET ANTS IN ONE'S PANTS

بي قرار شدن. دلشوره گرفتن

I always get ants in my pants before a lecture.

***************************************

GIVE SOMETHING ONE'S BEST SHOT

نهايت سعي خود را كردن

Do you think you can fix the washing machine? I'm not sure, but I'll give it my best shot.

****************************************

COOL ONE'S HEELS

زياد معطل شدن. زياد منتظر شدن

We arrived on time,but the lawyer let us cool our heels outside of his office for hours.

 ***************************************

LEAD A DOG'S LIFE

با فلاكت زندگي كردن. زندگي رقت بار داشتن. زندگي سگي داشتن

I gotta get rich real soon. I'm quite tired of leading a dog's life.

****************************************

GET ONE'S TICKET PUNCHED

شناسنامه كسي باطل شدن. مردن. كشته شدن

The poor man got his ticket punched while he was crossing the street!

 *************************************

DIFFERENT STROKES FOR DIFFERENT FOLKS

سليقه ها مختلفه. هر كسي به چيزي علاقه داره

My husband likes watching T.V., but I like reading books. Well, different strokes for different folks.

***************************************

MISS THE BOAT

دير جنبيدن. فرصت را از دست دادن

 There were still some tickets available last week. You could have bought one, but you missed the boat.

 ****************************************

GET THE AX

اخراج شدن. از كار بر كنار شدن
I got the ax two months ago. I have been able to find a new job yet.

******************************************

GO TO BAT FOR SOMEONE

از كسي طرفداري كردن. از كسي جانبداري كردن

I expect you to go to bat for me whenever you hear anyone gossip about me

نظرات (0) کلیک ها: 2080